Lata Mangeshkar felicitated
View details
Shrimad Jagatguru Shankaracharya Param Pujya Vidyanarsimha Bharati Swami of Math at Karvir, Kolhapur
honoursLata Mangeshkar with 'Swara Mauli' title ...